Bros Paralizator Na Owady 300ml

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępnośc: Produkt w małej ilości Produkt w małej ilości  (14 szt.)
    Czas realizacji: 24 godziny + czas dostawy
  • szt.
  • Cena netto: 13,19 zł / szt. 16,22 zł / szt.
Rodzaj Aerozol
Sposób użycia Zamraża owada
Gwarancja 60 mies.
Piktogramy GHS Gazy łatwopalne, Wyroby aerozolowe, Substancje ciekłe łatwopalne, Substancje stałe łatwopalne, Substancje i mieszaniny samoreaktywne, Substancje ciekłe piroforyczne, Substancje stałe piroforyczne, Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, Substancje i miesznaniny, które w kontakcie ze wodą wydzielają gazy łatwopalne, Nadtlenki organiczne
Liczba opakowań konsumenckich 1 szt.
Karta charakterystyki produktu https://baza.wisebase.pl/media/img/original/51/73/517382.pdf
Waga brutto 263 g
Zagrożenie Tak
Waga jednostkowa brutto 0,26 kg
Liczba warstw na palecie 7 warstw (warstwa)
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w Polska
Wymiar opakowania (SxWxG) 5,7 x 23,5 x 5,7 cm
Liczba opakowań pierwszego rzędu na warstwie palety 22 op. zb. (DU)
Rodzaj zagrożenia H222 skrajnie łatwopalny aerozol h229 pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: p102 chronić przed dziećmi p210 przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. nie palić. p211 nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. p251 nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po użyciu. p410 + p412 chronić przed światłem słonecznym. nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°c p501 zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami
Zawartość nominalna 300 ml
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie 154 op. zb. (DU)
Wysokość palety 1,82 m
Zakres stosowania Aerozol skutecznie zwalcza owady
Bezpieczny dla ludzi Tak
Hasła ostrzegawcze niebezpieczeństwo
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu Nazwa firmy: Bros Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ulica i numer: Karpia 24 Kod pocztowy i miasto: 61-619 Poznań PL
Kod CN 3808 91 90