Inkontynencja


Seni Pieluchomajtki Super Medium A10

Seni Pieluchomajtki Super Medium A10

Rabat: 10 %
netto: 28,96 zł / szt
(brutto: 31,28 zł / szt)

szt
Do koszyka
Seni Pieluchomajtki Active Normal Medium 10sztuk

Seni Pieluchomajtki Active Normal Medium 10sztuk

Rabat: 10 %
netto: 32,75 zł / szt.
(brutto: 35,37 zł / szt.)

szt.
Seni Pieluchomajtki Super Large A10

Seni Pieluchomajtki Super Large A10

Rabat: 10 %
netto: 34,01 zł / szt
(brutto: 36,73 zł / szt)

szt
Seni Pieluchomajtki Active Normal Large 10sztuk

Seni Pieluchomajtki Active Normal Large 10sztuk

Rabat: 10 %
netto: 40,56 zł / szt.
(brutto: 43,80 zł / szt.)

szt.
Francja
Roko Pieluchy Dla Dorosłego Rozmiar M 20 Sztuk

Roko Pieluchy Dla Dorosłego Rozmiar M 20 Sztuk

Rabat: 10 %
netto: 43,58 zł / szt.
(brutto: 47,07 zł / szt.)

szt.
Francja
Pieluchy Dla Dorosłego Amd Roz.M 14 sztuk

Pieluchy Dla Dorosłego Amd Roz.M 14 sztuk

Rabat: 10 %
netto: 47,81 zł / szt
(brutto: 51,64 zł / szt)

szt
Francja
Roko Pieluchy Dla Dorosłego Rozmiar L 20 Sztuk

Roko Pieluchy Dla Dorosłego Rozmiar L 20 Sztuk

Rabat: 10 %
netto: 51,02 zł / szt.
(brutto: 55,10 zł / szt.)

szt.